Previous Next

KLIMSTAHL s.r.o. je strojárska firma zaoberajúca sa výrobou strojárskych komponentov pre meraciu , tlakovú a filtračnú techniku , plynárenský, vodárenský a automobilový priemysel.

Na trhu pôsobíme od roku 2005 a zamestnávame viac ako 100 pracovníkov. V našom regióne patríme medzi najväčšie strojárenské spoločnosti s vlastnými výrobnými kapacitami. 

Naša spoločnosť zabezpečuje všetky činnosti, počnúc vývojom a končiac expedíciou hotových výrobkov. Pre zaistenie výroby máme stabilných dodávateľov na všetky typy potrebných materiálov a náradia na obrábanie.

Pôsobíme na troch prevádzkach:

  • Vaďovce, Hrabník - výrobná prevádzka s kanceláriami riadenia a účtovníctva - 2750m2
  • Myjava, Armatúrka - výrobná prevádzka - 1200m2
  • Myjava, Novomeststká - expedičná prevádzka a výsupná kontrola - 250m2

Hore
Slovenčina Slovenčina English German
Iso Veritas