Previous Next

Firma KLIMSTAHL s.r.o., so sídlom v Myjave a výrobnou prevádzkou vo Vaďovciach – Hrabníku je strojárska firma zaoberajúca sa výrobou strojárskych komponentov pre meraciu , tlakovú a filtračnú techniku , plynárenský, vodárenský a automobilový priemysel.

Na trhu pôsobíme viac ako 15 rokov a zamestnávame cez 100 pracovníkov. V našom regióne patríme medzi najväčšie strojárenské spoločnosti s vlastnými výrobnými kapacitami. 

Naša spoločnosť zabezpečuje všetky činnosti, počnúc vývojom a končiac expedíciou hotových výrobkov. Pre zaistenie výroby máme stabilných dodávateľov na všetky typy potrebných materiálov a náradia na obrábanie.

Klimstahl s.r.o. prevádzky :

  • výroba Hrabník Vaďovce      - 2750m2 ( rok 2015 rozšírený o 520 m2 z 2230 m2 ).
  • výroba Myjava Armatúrka     - 1100m2 ( rok 2018 nová prevádzka )
  • sklad Myjava Novomestská  - 250m2
(in thou. €) 2015 2016 2017 2018 2019 f 2020
Revenues 7264 6554 8548 9102 7103 8640
Operating Profit  140 165 517 414 -94 450
Net Profit 52 89 363 263 -159 275
Assets 5184 4559 5570 6067 5712 6000
Equity** 1205 1033 1397 1661 1401 1750
EBITDA (final) 514 537 886 884 264 630
EBITDA / Revenues 7,10% 8,20% 10,4% 9,7% 3,7% 7,2%
Employees  95 99 110 114 94 90
Hore
Slovenčina English German
Iso Veritas