Previous Next

Doosan NHP 5500

jl 20, 2020
|
Publikované: kubo
|
Kategória: Slovencina

V Júni 2018 zakúpené CNC frézovacie centrum Doosan NHP 5500

Zabezpečenie nových výrobných kapacít požadované na nové projekty, zároveň vytvorenie záložných kapacít a efektívnejšieho plánovania.
Hore
Slovenčina English German
Iso Veritas